Resultaten mini enquete

Zilverline is vooral bekend van haar scrum trainingen en coaching. Zilverline doet echter meer en dit blijkt niet altijd iedereen te weten. Middels een mini enquete is hier inzicht in verkregen.

De enquete is nog steeds open en kost je maximaal 1 minuut. Klik op DEZE LINK om ook je input te geven.

Screen Shot 2016-07-13 at 16.18.35

Friday Playground

De foto geeft een deel van een toetsenbord weer, waarbij de originele ‘ESC’ toets is vervangen door een toets met het bedrijfslogo. Hoe? Heel simpel, met een 3d printer van Ultimaker. Vandaag was 3d printing een van de onderdelen van de Friday Playground. Graag neem ik je in dit artikel mee in de Friday Playground omdat ik persoonlijk van mening ben dat dit een uitstekende en zeer plezierige manier is van ‘een leven lang leren’.

Friday Playground 3D printing_1

Hoe werkt een Friday Playground?

Het idee is dat je als bedrijf 4 dagen voor klanten werkt en elke vrijdag is het playground. In de ochtend geeft een ieder aan waar hij/zij aan zou willen werken. Dit kan dus 3d printing zijn of bijvoorbeeld het ontdekken van nieuwe technieken zoals ‘js react’. Er worden teams gevormd die samen (pairen) aan de slag gaan, kennis delen en plezier hebben. Aan het einde van de dag om 16:45 uur starten de demo’s waarin het resultaat getoond wordt en de learnings. Uiteraard wordt er afgesloten met een borrel.

Wat zijn de voordelen

Voor de buitenwacht is niet altijd inzichtelijk wat het oplevert, sterker nog, vaak krijgen we de vraag:

dus jullie werken maar 4 dagen?

Het antwoord is NEE, ook de playground is werk. Het is werk wat zich indirect uitbetaald. Hieronder een drietal ‘geisoleerde’ voordelen:

  • Het is de perfecte opleiding. Omdat je in teams aan hetzelfde werkt is er  veel kennis uitwisseling. De een weet x, de ander y en weer een ander z. Vergelijk het met een quiz waarbij je mag kiezen om in het team ‘1 persoon’ te zitten of in het team ‘4 personen’.
  • Je leert heel goed samenwerken. Het is letterlijk vaak met 3 man achter 1 scherm en continue overleg en afstemming.
  • Het is vreselijk uitdagend en leuk om te doen.

Het lange termijn resultaat is dat je goede, slimme, samenwerkende en gelukkige collega’s hebt die zich continue ontwikkelen. En het is een mooie vorm van ‘duurzame bedrijfsvoering’: minder ziekte, minder personeelsverloop, hogere productiviteit, gelukkige collega’s en blije klanten.

Een leven lang leren

Dit is een term die veelvuldig voorbij komt en waar bijna iedereen het wel over eens is dat we dit willen/moeten doen. Feit is dat je na je studie nog ongeveer 50 jaar actief bent op de arbeidsmarkt. Laten we die tijd dan vooral op een nuttige en leuke manier invullen. De Friday Playground is in ieder geval een goed middel om hier aan bij te dragen.

Kom gerust een keer mee draaien!

Friday Playground 3D printing_2

Stakeholders niet op 1 lijn

Aan Mark Suurmond, een van de agile/scrum trainers bij Zilverline, vroegen we wat hem het meest opvalt bij klanten. In het kader van prioriteiten stellen mocht hij maar 1 item benoemen. Zijn duidelijke no. 1 is dat de stakeholders niet op 1 lijn zitten en dus het doel van het project niet duidelijk is.

“Onlangs stelde ik aan drie stakeholders dezelfde vraag: wat is het doel van het project? Hierop kreeg ik drie verschillende antwoorden. De een had het over het systeem stabieler maken, de ander over kostenbesparing en de derde had het over de kwaliteit verhogen. Dit werkt contraproductief. Is het doel niet eenduidig dan neemt het schuiven met  verantwoordelijkheden en beslissingen toe en zie je bijvoorbeeld het aantal meetings om ‘af te stemmen’ toenemen”. Als het doel helder is, is er een duidelijkere backlog en prioritering. Hiermee kan het team makkelijker zelfstandig beslissingen nemen en heeft het focus.

In de praktijk merk ik dat teams en ook stakeholders snel leren om duidelijk doelen en prioriteiten te stellen en het team steeds autonomer wordt. En in mijn ogen is dat uiteindelijk wat elk bedrijf zou moeten willen bereiken: zelfsturende en gelukkige teams. En vergeet vooral gelukkige teams niet. Een team van 20 man waar er na 2 jaar nog maar 4 van over zijn is een uiterst kostbare situatie en maakt je als bedrijf uiterst kwetsbaar.”

Wil je meer weten over agile/scrum training? Neem dan contact op met Mark Suurmond via msuurmond@zilverline.com of via 020 – 754 21 65

Referentie lean development

  • Opdrachtgever : Heren2 vastgoed
  • Product owner : Chris Bakker
  • Naam in Apple store : Utility Meter Manager (UMM)
  • Duur ontwikkeling : 3 sprints van elk 2 weken

“Ik heb veel ervaring met software laten ontwikkelen, maar zo vlekkeloos en snel als het nu ging heb ik nog niet meegemaakt”

Wat is de Utility Meter Manager?

Een iOS app voor het eenvoudig digitaal vastleggen van meterstanden voor  beheerders en eigenaren van vastgoed met meerdere gas-, elektriciteit- en waterstanden meters.

Continue reading Referentie lean development

Email-killer app enquete

Elke organisatie kent de oneindige stroom aan e-mails die je ernstig snijden in je tijd. Email killer-apps kunnen het e-mailverkeer enorm verminderen. Graag horen we jouw mening en kennis over email killer apps in een enquête.

De enquête richt zich op zakelijke- en consumenten-killer apps. Gebruik jij een van de twee soorten apps voor je werk? Vul dan de enquête in. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt door Vera van Gelder in haar afstudeeronderzoek naar aanleiding van haar stage bij Zilverline. Het invullen van de enquête duurt ongeveer twee minuten.

>> ga naar de enquete

Prioriteiten stellen bij product ontwikkeling met Kai Gilb

Daar waar Scrum Getting Things Done voor teams is, gaat het bij Value Requirements om What To Get Done. Hoe bepaal je de juiste prioriteiten, zodat je voor de stakeholders daadwerkelijk waarde creëert. Een methodiek die zeer geschikt is voor product owners en business analisten. Maar eigenlijk voor iedereen. Het moderne leven is een aan eenschakeling van het stellen van prioriteiten toch!?

Continue reading Prioriteiten stellen bij product ontwikkeling met Kai Gilb

Simple event sourcing – users, authentication, authorization (part 6)

Previously we spend some time preparing the code to support multiple kinds of events and data, rather than just supporting blog posts. In this part we’ll add user accounts, together with the required authentication and authorization code. We’ll again use event sourcing and the memory image to keep track of all users and currently active sessions. But the biggest changes to the application are related to security, and authorization in particular. It turns out event sourcing allows for an additional layer of authorization which allows us to whitelist any change a particular user is allowed to make.
Continue reading Simple event sourcing – users, authentication, authorization (part 6)

How to use your happiness metric as a information radiator?

When I started recording the happiness of my team, I found it difficult to make this information transparent. I wanted to use it as a information radiator, so that everyone who looked at our Kanban or Scrum board could see (within 1 minute) how this particular team is doing, while on the other hand not all team members were confident enough to have their personal grade for all to see.
Continue reading How to use your happiness metric as a information radiator?