Referentie lean development

  • Opdrachtgever : Heren2 vastgoed
  • Product owner : Chris Bakker
  • Naam in Apple store : Utility Meter Manager (UMM)
  • Duur ontwikkeling : 3 sprints van elk 2 weken

“Ik heb veel ervaring met software laten ontwikkelen, maar zo vlekkeloos en snel als het nu ging heb ik nog niet meegemaakt”

Wat is de Utility Meter Manager?

Een iOS app voor het eenvoudig digitaal vastleggen van meterstanden voor  beheerders en eigenaren van vastgoed met meerdere gas-, elektriciteit- en waterstanden meters.

Continue reading Referentie lean development

Email-killer app enquete

Elke organisatie kent de oneindige stroom aan e-mails die je ernstig snijden in je tijd. Email killer-apps kunnen het e-mailverkeer enorm verminderen. Graag horen we jouw mening en kennis over email killer apps in een enquête.

De enquête richt zich op zakelijke- en consumenten-killer apps. Gebruik jij een van de twee soorten apps voor je werk? Vul dan de enquête in. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt door Vera van Gelder in haar afstudeeronderzoek naar aanleiding van haar stage bij Zilverline. Het invullen van de enquête duurt ongeveer twee minuten.

>> ga naar de enquete

Prioriteiten stellen bij product ontwikkeling met Kai Gilb

Daar waar Scrum Getting Things Done voor teams is, gaat het bij Value Requirements om What To Get Done. Hoe bepaal je de juiste prioriteiten, zodat je voor de stakeholders daadwerkelijk waarde creëert. Een methodiek die zeer geschikt is voor product owners en business analisten. Maar eigenlijk voor iedereen. Het moderne leven is een aan eenschakeling van het stellen van prioriteiten toch!?

Continue reading Prioriteiten stellen bij product ontwikkeling met Kai Gilb

Simple event sourcing – users, authentication, authorization (part 6)

Previously we spend some time preparing the code to support multiple kinds of events and data, rather than just supporting blog posts. In this part we’ll add user accounts, together with the required authentication and authorization code. We’ll again use event sourcing and the memory image to keep track of all users and currently active sessions. But the biggest changes to the application are related to security, and authorization in particular. It turns out event sourcing allows for an additional layer of authorization which allows us to whitelist any change a particular user is allowed to make.
Continue reading Simple event sourcing – users, authentication, authorization (part 6)

How to use your happiness metric as a information radiator?

When I started recording the happiness of my team, I found it difficult to make this information transparent. I wanted to use it as a information radiator, so that everyone who looked at our Kanban or Scrum board could see (within 1 minute) how this particular team is doing, while on the other hand not all team members were confident enough to have their personal grade for all to see.
Continue reading How to use your happiness metric as a information radiator?

Flowmulator – A Kanban flow simulator

UPDATE: Now you can add workers to a column and see if it helps getting work done faster. Try experimenting with the numbers and get the best configuration!

While reading blogs about Agile games, I came across this link of Karl Scotland.
Because I always like combining programming with building something that gets across Agile principles (our Battleship game is also a good example) this seemed like a good new project for our Fridays at Zilverline HQ. Bob Forma and me started this and within a few days we came up with this (You can check the source code here)

Continue reading Flowmulator – A Kanban flow simulator

Simple event sourcing – refactoring and transactions (part 5)

In the previous part we added blog post comment functionality. In this part we’ll do some refactoring and change the memory image implementation to automatically retry domain logic on optimistic locking conflicts, giving us a simplified form of transactions. We’ll also change the event store to support multiple types of event streams in a single event store.

Continue reading Simple event sourcing – refactoring and transactions (part 5)

How to fill your happiness metric

Knowing how people think or feel about a certain subject can be very helpful in building trust, creating a team and to reveal impediments. Of course it can be very difficult to get team members to express their real opinions, especially when a team has just started. I think with patience and the right approach trust can (and will) be built and it will be easier to get real issues out in the open. The following practice can help you start this and make explicit what individual opinions in a team are.

I have used the following retrospective practice for several years now:

Continue reading How to fill your happiness metric