Tag Archives: lean

Referentie lean development

  • Opdrachtgever : Heren2 vastgoed
  • Product owner : Chris Bakker
  • Naam in Apple store : Utility Meter Manager (UMM)
  • Duur ontwikkeling : 3 sprints van elk 2 weken

“Ik heb veel ervaring met software laten ontwikkelen, maar zo vlekkeloos en snel als het nu ging heb ik nog niet meegemaakt”

Wat is de Utility Meter Manager?

Een iOS app voor het eenvoudig digitaal vastleggen van meterstanden voor  beheerders en eigenaren van vastgoed met meerdere gas-, elektriciteit- en waterstanden meters.

Continue reading Referentie lean development

Email-killer app enquete

Elke organisatie kent de oneindige stroom aan e-mails die je ernstig snijden in je tijd. Email killer-apps kunnen het e-mailverkeer enorm verminderen. Graag horen we jouw mening en kennis over email killer apps in een enquête.

De enquête richt zich op zakelijke- en consumenten-killer apps. Gebruik jij een van de twee soorten apps voor je werk? Vul dan de enquête in. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt door Vera van Gelder in haar afstudeeronderzoek naar aanleiding van haar stage bij Zilverline. Het invullen van de enquête duurt ongeveer twee minuten.

>> ga naar de enquete

Prioriteiten stellen bij product ontwikkeling met Kai Gilb

Daar waar Scrum Getting Things Done voor teams is, gaat het bij Value Requirements om What To Get Done. Hoe bepaal je de juiste prioriteiten, zodat je voor de stakeholders daadwerkelijk waarde creëert. Een methodiek die zeer geschikt is voor product owners en business analisten. Maar eigenlijk voor iedereen. Het moderne leven is een aan eenschakeling van het stellen van prioriteiten toch!?

Continue reading Prioriteiten stellen bij product ontwikkeling met Kai Gilb

Architect in Scrum

Last friday I gave a Masterclass called ‘Lean Agile Architecting’ to architects. Very interesting masterclass and a couple of things struck me. The issue for architects in an Agile environment is their position and responsibility.

The thing with the change from waterfall to agile is that architects feel their role is being undercut, the team just goes fast and are only paying attention to the Product Owner. The standard answer they seem to get is: ‘then join the team’, but they feel reluctant to do so, and most of the times they can not fully commit (full time). So they pass, and they feel miserable about it, since now this Agile project is going to make mistakes, and can not learn from past experiences and their expertise.

The answer lies in the closer observation of the definition of Agile and Architecture.
Continue reading Architect in Scrum