Press "Enter" to skip to content

Prioriteiten stellen bij product ontwikkeling met Kai Gilb

Daar waar Scrum Getting Things Done voor teams is, gaat het bij Value Requirements om What To Get Done. Hoe bepaal je de juiste prioriteiten, zodat je voor de stakeholders daadwerkelijk waarde creëert. Een methodiek die zeer geschikt is voor product owners en business analisten. Maar eigenlijk voor iedereen. Het moderne leven is een aan eenschakeling van het stellen van prioriteiten toch!?

Falende projecten

Een van de grootste factoren bij falende projecten, zelfs die Agile worden uitgevoerd, is het onvermogen de uitkomst van het project concreet en adequaat vast te leggen en te communiceren. Het is gebruikelijk om requirements te prioriteren op basis van waarde. Het onderbouwen van de daadwerkelijk waarde van nieuwe functionaliteit is echter lastig en wordt daarom vaak helemaal niet gedaan. Bij een groeiend aantal projecten lukt dit echter wel en deze presteren veel beter. Value Requirements is een van de methodieken om dit te bereiken.

Value Requirements

Bij de Value Requirements leer je methodisch de waarde van requirements vast te stellen en te categoriseren. Daarmee kan vervolgens worden gecommuniceerd met gebruikers, sponsoren en andere stakeholders over de echte gewenste uitkomsten van het project.

Alleen door product keuzes te relateren aan echte business waarde ben je in staat om telkens te kunnen bijsturen op basis van gerealiseerde resultaten.

Agile requirements worden opgesteld door:

  • De uitkomst te scheiden van design, architectuur en oplossingen en ze op het juiste niveau te plaatsen (business, stakeholder, product, sub-product, oplossing).
  • De product functies zuiver te formuleren, zonder design en waarde.

Maar vooral de product waarden zo te formuleren dat:

  • Ze representatief zijn voor de voor de uitkomsten die de gebruikers, sponsors en andere stakeholders als succesvol beschouwen.
  • Ze nuttig zijn voor product owners, engineers en architecten om mee te prioriteren.

Een vaardigheid die weinig mensen bezitten

Value Requirements stellen je in staat om een gewone tekst – of dit nu een PID is, een requirement specificatie is of een verzameling user stories – te herschrijven tot een set van concrete uitkomsten die het daadwerkelijke succes van het project beschrijven. Dit is een vaardigheid die weinig mensen bezitten en van onschatbare waarde bij projecten.

De grondlegger, Kai Gilb, binnenkort in NL

Kai Gilb zal op 29 en 30 april in Nederland zijn voor een value requirement training in samenwerking met Zilverline. Zilverline is een van de founding fathers van scrum/agile software development in Nederland en is ervan overtuigd dat de Value Requirements methodiek een belangrijke bijdrage zal leveren aan succesvolle product ontwikkeling.

Schrijf je hier in voor de training!

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *