Press "Enter" to skip to content

Stakeholders niet op 1 lijn

Aan Mark Suurmond, een van de agile/scrum trainers bij Zilverline, vroegen we wat hem het meest opvalt bij klanten. In het kader van prioriteiten stellen mocht hij maar 1 item benoemen. Zijn duidelijke no. 1 is dat de stakeholders niet op 1 lijn zitten en dus het doel van het project niet duidelijk is.

“Onlangs stelde ik aan drie stakeholders dezelfde vraag: wat is het doel van het project? Hierop kreeg ik drie verschillende antwoorden. De een had het over het systeem stabieler maken, de ander over kostenbesparing en de derde had het over de kwaliteit verhogen. Dit werkt contraproductief. Is het doel niet eenduidig dan neemt het schuiven met  verantwoordelijkheden en beslissingen toe en zie je bijvoorbeeld het aantal meetings om ‘af te stemmen’ toenemen”. Als het doel helder is, is er een duidelijkere backlog en prioritering. Hiermee kan het team makkelijker zelfstandig beslissingen nemen en heeft het focus.

In de praktijk merk ik dat teams en ook stakeholders snel leren om duidelijk doelen en prioriteiten te stellen en het team steeds autonomer wordt. En in mijn ogen is dat uiteindelijk wat elk bedrijf zou moeten willen bereiken: zelfsturende en gelukkige teams. En vergeet vooral gelukkige teams niet. Een team van 20 man waar er na 2 jaar nog maar 4 van over zijn is een uiterst kostbare situatie en maakt je als bedrijf uiterst kwetsbaar.”

Wil je meer weten over agile/scrum training? Neem dan contact op met Mark Suurmond via msuurmond@zilverline.com of via 020 – 754 21 65

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *